Wednesday 30 March 2011

Sharing relevant information: eco-land twitter and google reader

The identification of relevant information is a critical task in modern science. This is a process that researchers do at all times during their professional lifes and sharing such relevant, filtered information is a step forward towards better science.

The ECO-LAND lab wants to promote the use of information sharing tools and two of them are currently used and accessible via the ECO-LAND blog.

ECO-LAND twitter account: this account will ofer information on web-pages, news, research groups and spatial data relevant to the activities carried out by our group but potentially to anyone interested on spatial ecology and global change biology.

Ecology journals recently published articles: This is a short-cut to our Google reader’s account. You will find here a selecton of recent (updated almost daily) articles featuring global change or spatial ecology issues.

Feel free to comment on other ways to share relevant science related information!!!

-----------------------------------------------------------

La tria d’informació rellevant és una tasca crítica en el desenvolupament de la ciència moderna. Aquest és un procés que tots els investigador porten a terme en tot moment durant les seves vides professionals. Compartir la informació pertinent i filtrada pot esdevenir un pas rellevant cap a una millor ciència.
El laboratori d'ECO-LAND vol promoure l'ús d'eines d'intercanvi d'informació i dos d'aquestes eines són accessibles a través del bloc nostre blog.

El compte twitter d’ECO-LAND: aquest compte ofereix informació sobre pàgines web, notícies, grups de recerca i disponibilitat de dades espacials rellevants per les activitats dutes a terme pel nostre grup, però potencialment també per a qualsevol persona interessada en l'ecologia espacial i la biologia del canvi global.

Recull d’articles recents publicats en revistes d’ecologia: Aquest recull  és una drecera al compte del nostre lector de Google reader on trobareu una SELECCIÓ dels darrers (actualitzats gairebé a diari) articles sobre canvi global o diferents qüestions d’ecologia espacial.

Us animem a deixar comentaris sobre altres formes de compartir informació de caràcter científic rellevant!

1 comments:

Lluís Brotons said...

Mendeley potser una altra manera d'intercanviar i compartir info sobre articles científics...

http://ecoforestalia.blogspot.com/2011/03/mendeley.html

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner