Wednesday 22 June 2011

PhD defence: Josep Rost (Universitat de Girona)

Screen shot 2011-06-22 at 0.20.21Josep Rost defended his PhD thesis on June 28th, 11 A.M. in the Aula Magna, Sciences Faculty, University of Girona.

The effect of post-fire management on bird fauna and seed dispersal by frugivorous bird species. (pdf)

This thesis has been carried out in the framework of the DINDIS and BIOPRED projects coordinated by ECO-LAND.

--------------------------------

Josep Rost va llegir la seva tesi doctoral el proper dia 28 de juny a les 11 A.M. a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Unviersitat de Girona.

L'efecte de la gestió forestal post-incendi sobre l'avifauna i la dispersió de llavors per ocells frugívors. (pdf)

La tesi s’ha dut a terme en el marc dels projectes DINDIS i BIOPRED coordinats ECO-LAND.

0 comments:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner