Sunday 19 June 2011

Involvement in the long term ecological research LTER programme

ECO-LAND gets involved into the LTER programme through the TREEBIO project in Aigüestortes.

ECO-LAND members together with other researchers at the CTFC took part in the LTER Spain meeting that was held 16-17th June in Collserola. Magda Pla from the Remote Sensing LABTAG group will act as representative of the group promoting long term monitoring by means of remote sensing tools.

The international network of long-term ecological research (LTER) was established in 1993 with a mission to understand how global ecosystems and provide solutions to current and future environmental problems. A network of networks that includes more than 30 countries have established national networks LTER (Long-Term Ecological Research).

Spanish LTERNetwork (LTER-Spain) consists of a total of 10 sites, 4 of them in National Parks - Doñana, Sierra Nevada, Aigüestortes and Atlantic Islands, where ecological research programs are well established, and besides the Park Collserola (in the metropolitan area of ​​Barcelona), Parque Natural BaixaLimia - Xurés (in Orense, bordering Portugal) and 4 additional sites that comprise the Environmental Observatories Network of Galicia (Roag).

---------------------------------------------------------

ECO-LAND s'involucra en el programa LTER a través del projecte TREEBIO a Aigüestortes.


ECO-LAND, juntament amb altres investigadors del CTFC ha participat en la reunió de LTER Espanya, que es va dur a terme 16 i 17 de juny a Collserola. Magda Pla del Grup de Teledetecció LABTAG actuarà com a representant del group de monitorització a llarg termini per mitjà d'instruments de teledetecció.

La xarxa internacional d'investigacions ecològiques a llarg termini (Ilter)es va establir el 1993 amb la missió de comprendre el funcionament delsecosistemes globals i aportar solucions als problemes ambientalsactuals i futurs. És una xarxa de xarxes que agrupa més de 30 païsosque tenen establertes xarxes nacionals LTER (Long-Term Ecological Research).

La xarxa espanyola de LTER (LTER-Espanya) es compon d'un total de 10 llocs: 4 d'ells en Parcs Nacionals -Doñana, Sierra Nevada, Aigüestortes i Illes Atlàntiques-on existeixen programes d'investigació ecològica ben establerts-, a més del Parc deCollserola (a l'àrea metropolitana de Barcelona), el Parc Natural Baixa Limia - Xurés (a Ourense, limítrof amb Portugal) i 4 llocs addicionals que conformen la Xarxa d'Observatoris Ambientals de Galícia (Roag).

0 comments:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner