Monday 11 March 2013

Landsat 8 launching event: remote sensing applications to biodiversity research

Ecoland members were invited to the Landsat 8 launching event held in Barcelona by the GRUMETS research group. Magda Pla and Núria Aquilué attended the event and presented some of the applications based on remote sensing data that the group have been using in Biodiversity based research

------------------------------------------------------------------------

ECOLAND i el llançament del satèl.lit Landsat 8

Membres d’ECOLAND van ser convidats al esdeveniment de celebració de llançament del Landsat 8 celebrat a Barcelona pel gruop de recerca GRUMETS. Magda Pla i Núria Aquilué van participar a l’esdeveniment i van presentar algunes aplicacions de la informació derivada de sensors remots a la recerca en biodiversitat.

L'any 1972 (ja fa més de 40 anys!) es llançà a l'espai el primer dels satèl·lits de la missió Landsat. L'èxit d'aquest llançament seria el preludi del més llarg i ininterromput programa d'observació de la Terra fins al moment i que encara avui segueix en marxa.

Tot i que actualment la missió Landsat encara és operativa gràcies al Landsat-7, aquest ja ha superat el seu temps de vida estimat i, a més, arrossega problemes mecànics que afecten la captació d'imatges. És per això que la NASA, conjuntament amb l'USGS, ha dissenyat un nou satèl·lit per assegurar la continuïtat del projecte. Aquest nou satèl·lit va ser llançat al espai el dia 11 de febrer de 2013 serà rebatejat un cop en òrbita, com a Landsat-8.

1 comments:

Lluís Brotons said...

Entrevista Núria Aquilué el dia de llançament del Landsat 8!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j3SZQ8anZzk

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner